புதியவை

Thursday, February 22, 2018

உங்க நுரையீரல் பெரும் ஆபத்தில் உள்ளது என்பதை உணர்த்தும் சில அறிகுறிகள்!

February 22, 2018
உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்களும் முறையாக செயல்படுவதில் நுரையீரல் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. இது ஒவ்வொரு நொடியும் சுவாசித்து, உடலுறுப்புக்க...

Tuesday, February 20, 2018

சரும வறட்சியைத் தடுக்கும் பழ ஃபேஸ் பேக்குகள்!

February 20, 2018
சரும வறட்சி என்பது மிகவும் அதிகமாக பனி பொழியும் போது மற்றும் பருவநிலை மாறும் போதும் சிலருக்கு ஏற்படும். சிலருக்கு இயற்கையாகவே வறட்சியான சர...