புதியவை

Monday, August 14, 2017

மருத்துவக்குறிப்புகள்

August 14, 2017
1. சோற்றுக் கற்றாழையைச் சித்த மருத்துவத்தில் ‘குமரி’ என அழைப்பர். காய கல்பத்தில் அதுவும் ஒரு மூலிகையாகச் சேர்க்கப்படுகின்றது. அதன் நடுப்பக...

Sunday, August 13, 2017

செல்போன் காது கேட்கும் திறனைப் பாதிக்குமா?

August 13, 2017
டாக்டர் ரவி ராமலிங்கம் காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவ நிபுணர் ''செல்போன் பயன்படுத்துவதால் எத்தகைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்று ...