புதியவை

Monday, July 10, 2017

21ம் நூற்றாண்டின் இந்துக் கட்டிடக் கலைவளர்ச்சிக்குஓர் எடுத்துக்காட்டுதேற்றாத்தீவுகொம்புச்சந்திப் பிள்ளையார் ஆலயம்.

தங்கராசா விமலானந்தராஜா

'ஓர்நாமம் ஓர்உருவம் ஒன்றுமில்லார்க்குஆயிரம்
திருநாமம் பாடிதெள்ளேணம் கொட்டாமோ'


நீக்கமற எங்கும் நிறைந்து விளங்கும் ஏகபரம் பொருளான இறைவனுக்கு பற்பல நாமங்களும் பற்பல வடிவங்களும் தருகின்றது இந்து தர்மம்.அடியார்களின் பக்தித் திறத்துக்கு கேற்பபல்வேறு வடிவங்களில் அருள் பாலிக்கின்ற இறை வடிவங்களில் பட்டி தொட்டிகள்,வீதி ஓரங்கள்,ஆற்றங்கரை, குளக்கரை என எங்ஙணுகும் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கும் வடிவம்தான் விநாயகர் பெருமானின் திருவடிவம்.அந்தவகையில் சிவபூமியாம் இலங்காபுரியின் கண்ணேஅஞ்ஞான இருள் போக்கி மெய்ஞான ஒளி கொடுக்கும் ஆதவனின் வரவுகாணும் கிழக்கிலங்கையின் மீன்பாடும் வாவிமகள் நீண்டிலங்கும் புகழ் பெற்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே'தேன் கதலி சூழ்ந்துவிளங்க',கல்வியும் கலைகளும்சிறந்துஓங்கும் சிவபதிதான் 'தேனூர்'எனும் தேற்றாத்தீவுக் கிராமம்.இக்கிராமத்தில் குடிப்பரம்பல் தோன்றியகாலந்தொட்டேதமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான கொம்புமுறி விளையாட்டு இக்கிராமத்தின்மத்தியிலே ஆடப்பட்டுவந்ததையும், இவ்விளையாட்டை ஆரம்பிக்கும் முன்னர் விநாயகருக்குஆலயம் அமைத்துவழிபாடு இயற்றப்பட்டதாகவும் அறிலாம்.இதனால் இவ் விநாயகர் கொம்புச்சந்திப் பிள்ளையார்எனவும் பொற்ப்படுகின்றார்.


ஆரம்பகாலத்தில் நீற்றுக் கட்டடித்தில் இருந்த இவ்வாலம்கடந்த 2007 ம் ஆண்டு தைமாதம் பாலஸ்தானம் செய்யப்பட்டு நீற்றுச்சுவர் ஆலயம் முற்றாக அகற்றப்பட்டு ஆகம முறைக்குட்பட்டதாகவும் இந்து கலை அம்சங்கள் நிறைந்ததாகவும் அமைக்கப்பட்டு நிர்மானவேலைகள் நிறைவுறும் நிலையில் உள்ளது.


புதிய இவ்வாலய கட்டுமானப்பணியினை நோக்கும் போது இந்துக் கட்டிடக் கலைப்பாணிகளான நாகர, வேசர, தராவிடகட்டிடக் கலைப்பாணிகள் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற ஆலயமாகத்திகழ்கின்றது என்றால் மிகையாகாது.


இவ்வாலயத்தில் கற்பக்கிரகம், அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம், நிருத்தமண்டபம், தம்பமண்டபம் ஆகியவற்றோடு வசந்தமண்டபம், யாகசாலை என ஆகமம்கூறும் அளவுப் பிரமாணங்களுக் கேற்பமண்டபஅமைப்புக்ககள் விளங்குகின்றன. இதன் விமானமனது மூன்று தளங்களைக் கொண்டதாக அழகிய சிற்பவேலைப்பாடுகளுடன் காட்சிதருகின்றது. இவ்வாலயத் தூண்கள் வட்டவடிவ, சதுரவடிவ, எண்கோணவடிவமாகக் காணப்படுவதோடு பல்வேறு புடைப்புச்சிற்பங்களைக் கொண்டதாகவும் விளங்குகின்றது. இதில் விநாயகப் பெருமானின் 32 வடிவங்களும் புடைப்புச் சிற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டிருப்பதுசிறப்பம்சமாகும்.


இவ்வாலயத்தின் மண்டபங்கள், சுற்றுமண்டபங்கள் என்பவற்றின் உட்புறக்கூரையானது (பிளேட்) 12இராசிகள் வடிவங்கள், கமலம், ரிசபகுங்சரம், மூசிகம், குதிரை, அன்னம், நாகம் போன்ற பல் வேறுபட்ட புடைப்புச் சிற்பங்களால் பொலிவுறுகின்றது. ஆலயத்தின் மகாமண்டபத்தில் தேவசபையும், நிருத்தமண்டபத்தில் சிவன் பார்வதி ஆகிய தெய்வங்களுக்கான அழகிய சிற்பவேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சிறிய ஆலயங்களும் அமைகக்கப்பபடுள்ள தோடு சமயகுரவர் நால்வரதுவடிவங்களும் அவர்களது வயதுத்தோற்றத்துக்கோற்ப அங்கலெட்சணங்களோடுதத்துருபவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளமையும் சிறப்பம் சமாகும் தம்பமண்டபத்தில் பலிபீடம் அமைந்துள்ளதோடு, கொடிதம்பம் 27 அடிஉயரம் கொண்டதாகவும், கொடிமரத்தைச் சுற்றி வெங்கலவார்ப்பு வேலைகள் உள்ளதாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.


இவ் வாலயத்தின உள்வீதியில் பரிவாரக் கோயில்களாக நாகதம்பிரான், மகாவிஸ்ணு, முருகன், பைரவர், நவக்கிரகங்கள், ஆஞ்ஞனேயர், ஆகியதெய்வங்களுக்கானஆலயங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதோடு சண்டேஸ்வரருக்கான ஆலயமும், மற்றும் சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஸ்டை செய்வதற்காக செவிதரிசன முறையில் வணங்கக் கூடியவாறுகுறிஞ்சிக் கோட்டை அமைப்பைபின் பற்றி ஆலயமும் எனபல சிறிய ஆலயங்களும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன.இவை அனைத்தும் அழகியசிற்பவேலைகளுடன் அமைந்துள்ளமை மனங்கொள்ளத்தக்கது. மேலும் 41அடிஉயரம்கொண்ட 2 மணிக் கோபுரங்களும்அமைக்கப்படுகின்றன.


தன்னகத்தே ஒருங்கே கொண்டு விளங்கும் இவ்வாலயத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமும் எல்லோராலும் பேசப்பாடக் கூடியதும்,வராற்றில் பொறிக்கப்படக் கூடியதும், 21ம் நூற்றாண்டின் இந்துக் கட்டிடக் கலைவளர்ச்சியில் புதிய பரிமாணமுமாக விளங்குவதுதான் இவ்வாலயத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு கொண்டுடிருக்கும் விநாயர் பெருமானின் 64 அடிஉயரசுதைவிக்கிர ராஜ கோபுரக் கட்டுமாகம் பணியாகும்.


இந்து ஆகமமாகியகாமிய ஆகமத்தின் 21 வது பிரகாரலக்ஷண விதிப்படலத்தில் இராஜகோபுர அமைப்பு முறை கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய இராஜ கோபுரம் என்பதுகருவறையில் சூக்கும்லிங்கமாக விளங்கும் இறைவனை ஆலயத்துக்கு வெளியே தொலைவில் நிற்கும் அடியார்களுக்குக் காட்சி தரும் வகையிலும்,ஆலய மூலமூர்த்தியை நினைவுக்குக் கொண்டு வரும் வகையிலும் அமைக்கப்படும் அடையாளசின்னம் ஆகும். இதனால் இது ஸ்தூல லிங்கம்என அழைக்கப்படுகின்றது.அதாவது கருவறையில் சிறிய வடிவில்விளங்கும் இறைவனின்உருவத்தைப் பெரிதாககாட்சிதரக்கூடிய வகையில் அமைப்பதையே ராஜகோபுர சுட்டுகின்றது ஆலயத்துக்குச் செல்லும் அடியார்கள் தொலைவில் இக் கோபுரத்தைக்கண்டதும் மூலமூர்த்தியாக இதனை நினைத்து வழிபட வேண்டும் என்பது ஆலயதரிசன விதியாகும்.இந்துஆலய அமைப்பானது ஒருமனிதனது உடமைப்பைப் போன்றதுஎனக் கூறப்படுகின்றது.அந்தவகையில் கருவறையானது தலையாகவும், அர்த்தமண்டபம் களுத்தாகவும்மகாமண்டபம்மண்டபம் மார்பாகவும் நிருத்தமண்டபம்வயிறாகவும், தம்பமண்டபம், கால்களாகவும் கோபுரம்பாதமாகவும் கொடிமரம் முள்ளந்தண்டாகவும் அல்லது தொப்புளாகவும் உருவகிக்கப் படுகின்றது. இங்கேகோபுரமானது பாதமெனக் கூறப்படுவதால் சமய அறிவுகுறைந்த சிலர் கோபுரத்தை உயரமாகக் கட்டுவதுபாதத்தை உயர்த்துவதுற்கு சமம் என்றும்,கோபுரஅமையப்படும் இடத்தில் பிரமாண்டமாக தெய்வ உருவை சிற்பமாக அமைப்பது பிழை என்று வாதிடுகின்றனர். இது முற்றிலும் தவறானது கருத்தாகும்.


இந்துக் கட்டிடக்கலை வராலற்றில் இராஜ கோபுரங்கள் காலத்துக்குக் காலம் பல பரிமாண வளர்ச்சியைக் கொண்டு விளங்குவதை அவதானிக்கலாம்.பல்லவர் காலமன்னர்கள் குடவரைக் கோயில்களையும், கற்றளிக்கோயில்களையும் அமைக்க ,சோழர்கள் பெரிய விமானங்களைக் கொண்டதாக ஆலயங்களை அமைத்தனர். பல்லவர், சோழர், காலங்களைவிட நாயக்கர் காலத்தில் மிகப்பிரமாண்ட இராஜ கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவற்றில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன், ஸ்ரீரங்கம் போன்ற ஆலயங்கள் குறிப்பிடதக்கவை. ஆனால் தொடர்ந்து பிற்காத்தில் பிரமாண்டமான ஆலயங்கள் அமைக்கப்பட்டதோடு இக்கோபுரங்களின் மூல மூர்த்தியின் பல் வேறு வடிவங்கள், தேவ அசுரயுத்தம் போன்ற வீரதீரச் சிற்பங்கள்  என தெய்வங்கள் ஏராளாமாக அமைக்கப்படுவதோடு கோபுரங்களின் உயரமும் அதிகரித்து (மட்டக்களப்பு போரதீவுகாளி அம்மன் 13 தளத்தில் அமைக்கப்படுகின்றது) இந்து கட்டிட, சிற்பகலையானது பெருவளர்ச்சிகண்டு வருவதை அவதானிக்கலாம்.


அந்தவகையில் இலங்கையின் மட்டக்களப்புமாவட்டத்தின் தேற்றாத்தீவு கிராமத்தில்அமைக்கப்பட்டுள்ள விநாயப்பெருமானின் 64 அடி உயரசுதை விக்கிரக ராஜகோபுர கட்டுமானப் பணியானது ஆகமமுறை தழுவியதாகவும் அதேவேளை இந்துக் கட்டக்கலையும் ஒருங்கே அமைந்த பெருவளர்ச்சியாக திகழ்கின்றது. இது வரையில் எங்கும் இல்லாதவாறுஅமைக்ப்படும் இவ்வாலயநிர்மானமானது இந்து கட்டிடக்கலை வளர்ச்சிகும் பெரிதும் உதவுவதோடு இந்துதர்மத்துக்கும் இக்கிராமமக்களுக்கும் கிடைத்த் பெருமைஎன்றால் அதுமிகையாகது..