புதியவை

Monday, July 10, 2017

திருநங்கைகள்

உரு மாறியதால்
உறுப்பறுத்து வாழும்
கடவுளின் பிள்ளைகள் !

வரதட்சணை
வாங்கி வாழாத
வானம்பாடிகள் !

வனம் அழித்து
மலை உடைத்து
வயல் மறைத்து
மனை பிரித்து வாழா
மரகத கற்கள் !

அரசு சொத்துக்களை
அபகரித்து வாழா
அன்னப்பறவைகள் !

கணிமவளங்களை
கொள்ளையடித்து வாழா
கோமேதகங்கள்!
ஊர் கொளுத்தி
காதல் பி(எ )ரிக்கா
வேடந்தாங்கல்கள் !

குறுக்கு வழியில்
வாழ்வு தேடிடா
குடும்பவிளக்குகள் !

எல்லா துறைகளிலும்
கோலோச்சி கொண்டிருக்கும்
கோவில் கோபுரங்கள் !

எதிர்கால உலகை
ஆளப்போகும்
எட்டாவது
உலக அதிசயங்கள்!

எம். சக்திவேல்