புதியவை

Tuesday, September 12, 2017

சிட்னி உதயசூரியன் வறிய மாணவர் உதவி மையத்தினால் வாழைச்சேனைப் பகுதியைச் சேர்ந்த 50 வறிய மாணவர்களுக்கு பாடசாலைப் பைகள் இன்று வழங்கப்பட்டது.