புதியவை

Saturday, September 16, 2017

வாழைச்சேனை புலாக்காடு பகுதியில் உள்ள வரிய மாணவர்கள் 50 பேருக்கு சிட்னி உதயசூரியன் மாணவர் உதவி மையத்தினால் பாடசாலை பைகள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு