புதியவை

Friday, June 7, 2019

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

2017.06.07 இன்று தனது 12 ஆவது பிறந்தநாளை  ஆஸ்த்திரேலியாவில் தனது அப்பா, அம்மா, அக்கா, தாத்தா, பாட்டி மற்றும் குடும்ப உறவுகளோடு கொண்டாடும்  கிருத்திக்கா அவர்களுக்கு உதயசூரியனின் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.